Energisparing, miljøvennlig bygg og bærekraftig praksis

Det er nå mer enn noen gang viktig å implementere energieffektive løsninger i yrkesbygg. Ved hjelp av tiltak som energisparing, energikartlegging og energieffektivitet kan bedrifter oppnå betydelig reduksjon i sine energikostnader, samtidig som de bidrar til et mer klimavennlig og bærekraftig miljø.

Kartlegging av energitiltak: En viktig del av prosessen

For å sikre den mest effektive energibesparelsen, er det avgjørende med en grundig kartlegging av energitiltak. Dette innebærer en detaljert analyse av bygningens nåværende energiforbruk og identifisering av potensial for forbedring.

Enovas støtte til energikartlegging

Enova, en sentral aktør i dette feltet, gir tilskudd til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. Denne omfattende kartleggingen gir en komplett oversikt over bygningens nåværende energitilstand, og setter eiere eller leietakere i stand til å velge de beste investeringene for energieffektivitet.

Betydningen av fagkompetanse

Energikartleggingen skal gjennomføres ved å engasjere ekstern rådgivning og fagkompetanse, med mindre søkeren selv har kompetansen til å oppfylle kravene. Dette sikrer at både energimerking og energianalyse blir utført på en nøyaktig og effektiv måte.

Støtte fra Enova: Reduksjon i kostnader

  • Enova kan dekke inntil 50% av kostnadene ved energikartlegging, og maksimalt 400 000 kroner
  • Støtten er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard
  • Dette kan inkludere eldre og/eller energikrevende bygg.

Forbedring av energitilstand

Har du yrkesbygg som trenger et realt løft i energistandard? Da bør du vurdere å søke støtte fra Enova. De gir også tilskudd til å investere i energitiltak i eksisterende yrkesbygg.

Investering i energitiltak

Å investere i energitiltak kan være en svært lønnsom beslutning. Ikke bare vil det redusere energikostnadene, men det vil også øke byggets attraktivitet og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Avsluttende tanker

Energisertifisering og energibesparelse er avgjørende for en bærekraftig fremtid. Med hjelp fra Enova og grundig kartlegging av energitiltak, kan du redusere dine energikostnader og bidra til et mer miljøvennlig bygg og bedrift.

TermoEnergi AS
Leif Weldingsvei 16
3208 Sandefjord

FAQ: Energikartlegging av yrkesbygg

Hva er formålet med energikartlegging av yrkesbygg?

Energikartlegging gir byggeier eller leietaker full oversikt over bygningens nåværende energitilstand og forbedringspotensial. Denne informasjonen kan hjelpe med å velge de beste investeringene for energieffektivisering, noe som kan føre til lavere energikostnader og mer attraktive bygg.

Hvem kan søke om støtte til energikartlegging av yrkesbygg?

Støtte til energikartlegging er tilgjengelig for alle som eier eller leier yrkesbygg. Kartleggingen må imidlertid utføres med ekstern rådgivning og fagkompetanse, med mindre søkeren selv har kompetansen som er nødvendig for å oppfylle kravene.

Hva er resultatet av en energikartlegging?

Kartleggingen resulterer i en kartleggingsrapport. Denne rapporten gir en faktabasert oversikt over bygningens nåværende energitilstand og potensial for forbedring. Rapporten vil senere fungere som et beslutningsgrunnlag for investering i energitiltak, da den beskriver anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge, kostnadsestimat, lønnsomhet og anbefalte finansieringsmodeller.

Hvor mye støtte kan man få til energikartlegging av yrkesbygg?

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene for energikartlegging, med et maksimalt beløp på 400 000 kroner.

Kan man også få støtte til å gjennomføre energitiltak i yrkesbygg?

Ja, Enova gir også støtte til å investere i energitiltak i yrkesbygg. Støtteordningen er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard, typisk eldre og/eller energikrevende bygg. Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene for slike tiltak, med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner.